PPU STOLDREW Jan Purymski
44-100 Gliwice
ul. Jana Śliwki 89
tel./fax: 032-231-75-20
Producent okien i drzwi drewnianych
Okna i drzwi drewniane
Okna PCV (dystrybucja)
Montaż stolarki

Porady

Konserwacja i użytkowanie okuć

Nasze okna wyposażamy w wysokiej jakości okucia marki Roto. Aby zapewnić sprawność i lekkość działania wszystkich mechanizmów należy przynajmniej raz w roku przeprowadzać oliwienie elementów w miejscach oznaczonych na okuciu bądź wskazanych na dołączonej ulotce informacyjnej. Do smarowania powinno używać się tylko smarów lub olejów maszynowych niezawierających żywic i kwasów.
Zaleca się również regularnie kontrolować stabilność połączeń śrubowych, a także stan elementów nośnych (poluzowane wkręty dokręcać, uszkodzone części niezwłocznie wymieniać). W przypadku stwierdzenia nieprecyzyjnego działania okucia, zlecić regulację lub naprawę wykwalifikowanym ekipom serwisowym.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i prawidłowego użytkowania:

  • Nie obciążać dodatkowo skrzydła (np. poprzez wieszanie ciężkich przedmiotów na klamce okiennej);
  • Nie dociskać skrzydła do ościeża, nie wkładać między nie żadnych przedmiotów;
  • Jeżeli do okna mają dostęp dzieci albo osoby z zaburzeniami umysłowymi, należy zainstalować klamkę z kluczykiem bądź blokadę rozwarcia;
  • W czasie silnych wiatrów należy zamknąć okna;
  • Przy otwartym skrzydle nie przekręcać klamki;
  • Nie wkładać ręki pomiędzy skrzydło i ościeznicę (niebezpieczeństwo zranienia przez zatrzaskujące się skrzydło).

Szczegółowe informacje, instrukcje oraz foldery można znaleźć bezpośrednio na stronie firmy Roto Frank: www.roto.pl

Powrót